മാനസികാരോഗ്യം Special

മനോരോഗം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ മാത്രമല്ല മാനസികാരോഗ്യം. ഓരോ വ്യക്തിയും അവനവന്റെ സാഹചര്യങ്ങളേയും പ്രാപ്തിയേയും മനസിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ സാധാരണയായി….

മനോരോഗം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ മാത്രമല്ല മാനസികാരോഗ്യം. ഓരോ വ്യക്തിയും അവനവന്റെ സാഹചര്യങ്ങളേയും പ്രാപ്തിയേയും മനസിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ സാധാരണയായി…

ലോകമിന്ന് കൊവിഡ് ഭീതിയിൽ അമർന്നിരിക്കുകയാണ്. പകർച്ചവ്യാധി ഭയം, തൊഴിലില്ലായ്മ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടങ്ങി കൊവിഡിനുമൊത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിരവധിയാണ്…

ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിലും മാറ്റം നാം കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇ സഞ്ജീവനി ടെലിമെഡിസിന്‍ സംവിധാനം ഇന്ന് കേരളത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ നേടി വിപുലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാല്‍ ചില തയാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. വീടുകളില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നവരും ഇത്തരമൊരു തയാറെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണ്…

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video